Utvärdera idéer

Utvärdera dina idéer på ett strukturerat sätt

Prioritera de idéer du har! Idéer som är annorlunda kan vara mycket konkurrenskraftiga. Missa inte en möjlighet bara för att du inte förstår vilka idéer du har.

Alla Idéer sparas

Idéer är inte färdiga när de kläcks. Effective Mind låter dig spara dina nykläckta idéer på din dator. När du behöver presentera eller utveckla dem så vet du var de är.

Alla idéer lagras med frågeställningen och du kan organisera idéerna i grupper

 

Läs mer:

© Effective Mind AB