Innovation

Vi vill hjälpa dig fördubbla din kreativitet !

Träna upp din kreativitet och öka din förmåga att komma på nya mönsterbrytande idéer. Se dina problem i ett nytt perspektiv med hjälp av impulserna i Effective Mind och hitta nya annorlunda lösningar när du behöver det.

Fördubbla din kreativitet genom att använda ett konkret verktyg i form av programvara från Effective Mind för att göra din din idégenerering effektivare.

 

Ingen tid för innovation?

Effektiva arbetsprocesser minskar tiden för kreativt arbete och nya banbrytande idéer… om inte idéprocessen också är effektiv ! Effective Mind hjälper dig att växla till ”idéspruta” och påminner dig om att sätta av tid för att komma på de idéer som genererar dina inkomster i framtiden.

Inte tillräckligt bra idéer?

Nya banbrytande idéer passar ofta inte in i den vanliga verksamheten. Effektiv idéutvärdering gör det lätt att förstå vad det är för idéer du har. Lättare att filtrera ut de konkurrenskraftiga idéerna från andra idéer.

Ändra spelreglerna

Även om din verksamhet inte ändras så gör omvärlden det. Se till att få nya impulser från Effective Mind så du kommer på de nya idéer du behöver. Inte bara idag utan om och om igen. Ta verksamheten in i framtiden och ändra spelreglerna för dina konkurrenter. Förnya din verksamhet inom alla områden.

 

Skapa en innovativ organisation och öka antalet idéer genom att låta fler medarbetare få tillgång till idégenereringsverktyg.

 

Läs mer om vad Effective Mind är >

© Effective Mind AB