Testa idag

Pröva själv genom att ladda ner Effective Mind

Start

Programvara för innovation, effektiv idégenerering och idéutvärdering.

Effective Mind utvecklar en programvara för Brainstorming. Programmet gör det möjligt att öka den egna kreativiteten och komma på fler annorlunda och konkurrenskraftiga idéer.

Programvaran stödjer effektivt den kreativa processen från problemformulering och impulser för nya idéer till utvärdering och visualisering av potentialen i nya idéer. Med verktyg för utvärdering blir det också en effektivare utvärdering idéer.

Effective Minds programvara kan anpassas mot olika branscher och olika problemställningar. Effective Mind’s programvara finns integrerad till programvara för mindmapping.

Läs mer >

© Effective Mind AB