Effective  Mind AB utvecklar och säljer programvara för kreativitet och effektivitetshöjande processer.